Afgelopen maandag stond er een artikel in het Noordhollands Dagblad over de pumptrack. Afgelopen najaar hebben we twee subsidies aangevraagd van het Start Dijk en Waard Fonds. Twee keer € 7.000 is toegezegd. En je zou denken dat als de gemeente A zegt ze ook B moet zeggen. Maar het zit toch een beetje anders.

Ruim een jaar geleden hebben we ons plan gepresenteerd aan de wethouder en de handtekeningen van de petitie overhandigd. Het plan werd enthousiast ontvangen en er werd beloofd om de mogelijkheden te onderzoeken. Maar al snel bleek dat er op korte termijn (binnen een half jaar) geen pumptrack gerealiseerd kon worden door gebrek aan middelen, mensen en geld. Dus bleven we in gesprek om te kijken naar de lange termijn.

De Initiatievencampagne volgde in voorjaar 2021. Helaas kregen vooral de kleinere projecten doorgang en greep de pumptrack naast de mooie prijzenpot van € 75.000. Daarna bleef het vanuit de gemeente stil door de fusie en verkiezingen. Toch bleven wij onverminderd positief inzetten om te zoeken naar mogelijkheden. We keken naar diverse fondsen, subsidies en donatiemogelijkheden. Drie maanden geleden werd een aanvraag ingediend voor het Start Dijk en Waard Fonds voor zowel de aanleg als de feestelijke opening. Voor beide aanvragen is € 7.000 toegekend. Maar dit betekent niet automatisch dat de pumptrack gerealiseerd kan worden. De aanleg kost naar schatting tussen de 100.000 en 150.000 euro. De subsidie is ontzettend fijn, maar lang niet genoeg om in 2022 de pumptrack te realiseren. Na dit jaar vervalt de subsidie. Dat wordt dus een grote uitdaging!

Opnieuw in gesprek
Voordat de pumptrack aangelegd kan worden, moet de gemeente eerst onderzoek doen. Welke locatie is het meest geschikt? Is de bodem geschikt? Moet het bestemmingsplan gewijzigd worden? Er zal een participatietraject met omwonende doorlopen moeten worden. En dan moet het geld nog bij elkaar gesprokkeld worden. Zijn we dan weer terug bij af? Een beetje wel. Maar de eerste stappen zijn weer gezet: begin maart zitten we om tafel met wethouder Annette Groot. We gaan in dat gesprek het plan aan haar presenteren en overhandigen dan ook alle handtekeningen voor de pumptrack. Uiteindelijk hopen we het plan te mogen presenteren aan de raad en dat zij instemmen met dit mooie burgerinitiatief.

We houden jullie op de hoogte!

Waarom een pumptrack?
Het is belangrijk om kinderen en jongeren meer te laten spelen en bewegen. Bewezen is dat een omgeving die uitnodigt om te spelen en bewegen hierin een belangrijke bijdrage levert. Een pumptrack zorgt voor meer speelmogelijkheden, meer ontmoeting en het draagt bij aan meer beweging en daarmee aan de gezondheid van alle inwoners. De pumptrack kan worden gebruikt door alle leeftijdsgroepen en is afgestemd op gebruik door kinderen, jongeren én volwassenen. Een pumptrack is dus een waardevolle (speel-sport) voorziening in de gemeente.